Tag Archives: رزمایشی ویژه کودکان و نوجوانان

“بچه های خط شکن” و تعطیلات نوروزی! – سوسن صابری

در عکسهای این مراسمِ مغزشویی کودکان، پسر بچه های ۱۰ ساله را می بینیم که مسلحند و لباس رزم بر تن دارند. دختربچه های چادر بسرهم مشغول کاردستی گلِ لاله هستند.

بخوانید