Tag Archives: نه جنگی نه کشتاری، نه آوارگی، و نه زندانی. یک کره ارض و یک نژاد. و آن هم نژاد انسان

پول وطن ندارد – کیوان جاوید

براستی پول، خاک و مرز پُرگهر ندارد! مرز نمی شناسند. اما سرود ملی با گلوی باد کرده و پُر طنین خوانده می شود. سوار بر جت‌های قاره‌پیما و کشتی‌های از جنس طلا، «ملت» را با لالایی خاکِ پُر گهر، خون پاک و نژاد برتر خواب می کنند. .

بخوانید