Tag Archives: کنترل قیمتها و جلوگیری از فساد معمول در رژیم اسلامی

طرحی دیگر برای فشار بر خانوارهای فقیر – ناصر اصغری

یکی از طرح‌های جدید دولت اسلامی برای فقیرتر کردن مردم، حذف "ارز ترجیحی" است که به گفته خودشان طبق ‌این طرح دولت ۹ میلیارد دلار پس انداز خواهد کرد. از تبعات این طرح، بازگشت به کوپنی کردن کالاهایی است که قرار بود "ارز ترجیحی" کمک کند مصرف کننده آنها را تهیه کنند.

بخوانید