هذیانهای رئیسی و زنان آزاده – سیما بهاری

مندرج در ژورنال شماره ۳۴۲ (لینک به فایل پی دی اف نشریه ژورنال برای پیاده کردن روی تلفن همراه)

ابراهیم رئیسی در مراسم سالگرد جمهوری اسلامی مدعی شد که زنان به “برکت” انقلاب اسلامی آزاد هستند.

یک دلیل توجه جهانی به انقلاب زن زندگی آزادی، زن ستیزی و تبعیض جنسیتی تحمیل شده به زنان ایران توسط حکومت اسلامی است. هذیانهای رئیسی هیچ خریداری ندارد.

انقلاب  ۱۳۵۷ انرژی خفته در همۀ مردم را آزاد کرد. اختناق آریامهری که هیچگونه فضای آزادیخواهی را تحمل نمیکرد با سرنگونی محمد رضا شاه پایان یافته بود. مردم و مشخصا زنان نیروی خود را باز شناخته بودند. به همین دلیل همان روزهای اول پس از روی کار آمدن جمهوری اسلامی وقتی خمینی فرمان حجاب داد، طوفان خشمِ زنان و مردان انقلاب کرده و آزاده ای را مقابل خود دید که قابل کنترل نبود. راحت نبود چادر اختناق را بر سر مردمی کشید که یکی از دیکتاتورهای بزرگ منطقه را به زیر کشیده بودند. ضد انقلاب اسلامی هرگز نتوانست روح آزادیخواهی و تمامیت خواهی را در زنان بکُشد. هر قدمی که حکومت علیه زنان برداشت تبدیل به مشت محکمی شد و به پیکر حکومت وارد آمد. به این معنا زنان آزادگی را در طی چهل و چهار سال حاکمیت ضد زن ترین رژیم با چنگ و دندان زندگی کردند و آزادیخواهی را علی رغم پرداختن بهایی سنگین پاس داشتند. ضد انقلاب اسلامی نتوانست زنان را به سکوت و تمکین بکشاند. زنان در عرصه های مختلف تواناییهای خود را نشان دادند نه به “برکت” ضد انقلاب، بلکه به خاطر جربزه و جسارتشان که اکنون تبدیل به انقلاب زن زندگی آزادی شده و میرود که ریشه حکومت را بکند!!

 

سردبیر این شماره نشریه ژورنال: آذر پویا

*سایت ژورنال را به دوستان و آشنایان خود معرفی کنید. در انتشار یادداشتهای ژورنال بکوشید journalfarsi.com

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *