تیم ژورنال

سیاوش آذریآذر پویاپتی دبونیتاس
کیوان جاویدسوسن صابریرضا مرادی
عطیه نیک نفسسهیل نیک بین

با به روز شدن این بخش اسامی جدید اضافه می گردد.

تیم پادکست ژورنال:


نگار-قنبری

نگار سروعلیشاهی

ساناز سینایی

ماهرخ فیروزه

عطیه نیک نفس

فرزانه-نباتی

تماس با ما از طریق واتساپ و تلگرام: ۰۰۴۴۷۷۸۸۹۸۸۶۴۳