حاکمیت اردوغان: استمرار فلاکت عمومی – سیاوش آذری

مندرج در ژورنال شماره ۴۲۳ (لینک به فایل پی دی اف نشریه ژورنال برای پیاده کردن روی تلفن همراه)

انتخابات ریاست جمهوری و پارلمان ترکیه روز ۱۴ می بصورت همزمان برگزار شد. ائتلاف حاکم علیرغم استفاده از تمامی امکانات دولت، جرم انگاری نیروهای اپوزیسیون، تهدید و ارعاب جامعه و تقلب در انتخابات که یک رکن اساسی استراتژی اردوغان برای پیروزی در بیست سال گذشته بوده است قادر به بدست آوردن اکثریت مطلق در پارلمان نشد. اما مهمتر از آن، انتخابات ریاست جمهوری به دور دوم کشید.

اقشار وسیعی از جامعه، از جمله جوانان، زنان و نیروهای اجتماعی و سیاسی مترقی امیدوار به شکست اردوغان هستند. اهمیت شکست اردوغان چیست؟

استمرار حکومت اردوغان در ترکیه یعنی:

تشدید فقر و فلاکت برای توده ها، تعمیق شکاف طبقاتی، سقوط هر چه بیشتر حقوقها زیر خط فقر رسمی برای کارگران و بازنشستگان، گسترش بیکاری، عدم امنیت شغلی، عدم برخورداری از مسکن مناسب و بطور کلی عدم وجود شرایط زندگی و معیشت درخور انسان و از دست دادن همین دستاوردهای حداقلی حاصل از مبارزات کارگران و توده مردم؛

تحمیل عقبگرد فرهنگی، اسلامیزه کردن هنر و آموزش و پرورش، ترویج ارزش های مردسالارانه، تشدید نابرابری میان زن و مرد و تبعیض گسترده علیه رنگین کمانی ها ، سانسور، فرسودگی هر چه بیشتر قوانین مدنی و الغای قوانین مترقی، اختصاص بودجه های کلان به گروه های اسلامی و “سازمان امور دینی”، احیای شبکه های مذهبی و مدارس آموزش قرآن و تحمیق کودکان، تجاوز سیستماتیک به کودکان در مدارس و خوابگاه های اسلامی و گسترش کودک-همسری؛

سرکوب مخالفین و نیروهای اپوزیسیون بویژه نیروهای چپ و مترقی و نهادهای مردمی مدافع حقوق زنان و انسان، استمرار و تشدیدِ تبعیض ملی و قومی بر علیه مردم کرد زبان و مردم منسوب به دیگر اقوام، فشار مضاعف بر سندیکاهای کارگری و کارمندی، ممنوعیت و سرکوب اعتصابات کارگری و اعتراضات مردمی و دانشجویی، الغای حق آزادی بیان و حق تشکل و اعتراض؛

دخالت گسترده مذهب در امور دولت، حمایت مستمر از تروریزم اسلامی در منطقه و جهان، باندبازی، اقتصاد مافیایی، رشوه و ارتشاء، پولشویی، فساد گسترده در تمامی سطوح دولت و جامعه، عدم وجود آینده ای روشن پیش روی جوانان و تیره گشتن افق سیاسی و اجتماعی. در یک کلام، استمرار حاکمیت اردوغان یعنی تشدید هر چه بیشتر تیره روزی و تحمیل فلاکت و بدبختی به توده های مردم.

شرط لازم هرگونه گشایش سیاسی و اجتماعی در ترکیه و بهبود شرایط فرهنگی، سیاسی و اجتماعی ساقط شدن اردوغان از قدرت است. اما ترجمه سقوط اردوغان به تحقق آزادی های بی قید و شرط سیاسی و مدنی، ریشه کن کردن فقر و فلاکت و پایان دادن به تیره روزی مردم در گرو برآمد حزب انقلابی است که پرچم یک دنیای بهتر و ایجاد جامعه انسانی را برافرازد.

 

سردبیر این شماره نشریه ژورنال: کیوان جاوید

*سایت ژورنال را به دوستان و آشنایان خود معرفی کنید. در انتشار یادداشتهای ژورنال بکوشید journalfarsi.com

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *