جنبش ضد جنگ جاری چگونه میتواند به پیروزی برسد؟ – حمید تقوائی

مندرج در ژورنال شماره ۴۹ (لینک به فایل پی دی اف نشریه ژورنال برای پیاده کردن روی تلفن همراه)

تهاجم روسیه به اوکراین امر تازه ای نیست. این جنگی از جنس جنگهای رژیم چنجی نظیر جنگ یوگسلاوی و جنگ خلیج و تهاجم به افغانستان و عراق است اما تنها جنگی است که میتواند بر خلاف جنگهای قبلی به همسایه کشی و افسار گسیختگی فرقه های مذهبی- قومی- اتنیکی منجر نشود. این امکان را اساسا مقاومت یکپارچه و متحدانه و قهرمانانه مردم اوکراین و بسیج مردم دنیا در حمایت از این مقاومت فراهم آورده است. مردم اوکراین، از ورزشکاران و هنرمندان و سلبرتی ها گرفته تا توده مردم عادی علیه ارتش روسیه بمیدان آمده و توجه و حمایت جهانیان را به خود جلب کرده اند. این جنبش این پتانسیل را دارد که نه تنها تجاوز نظامی روسیه را به شکست بکشاند بلکه به یک جنبش پیگیر جهانی علیه بلوکبندیها و پیمانهای نظامی که زمینه های چنین جنگهائی را در سه دهه اخیر فراهم کرده است تبدیل بشود.

برای بالفعل شدن این پتانسیل باید از جنبش صلح و نه به جنگ فراتر رفت، باید با تمام قوا به حمایت از جنبش مقاومت مردم اوکراین برخاست؛ باید خواستار خروج فوری نیروهای ارتش روسیه از اوکراین و مجازات پوتین به جرم جنایات جنگی شد؛ باید پرچم خلع سلاح اتمی همه دولتها و لغو هر نوع پیمانها و بلوکبندیهای نظامی از جمله پیمان ناتو را برافراشت. تنها چنین جنبشی میتواند به توحشی که پوتین ها و بوش ها و تونی بلرها و ترامپ ها  عامل و نماینده آن هستند نقطه پایان بگذارد و اجازه ندهد فجایعی نظیر تهاجم نظامی به اوکراین تکرار شود.

سردبیر این شماره نشریه ژورنال: کیوان جاوید

* نقل قول از ژورنال با ذکر منبع آزاد است: نشریه روزانه ژورنال journalfarsi.com

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.