لیبراسیون و آتش انقلاب در ایران – کیوان جاوید

مندرج در ژورنال شماره ۳۸۳ (لینک به فایل پی دی اف نشریه ژورنال برای پیاده کردن روی تلفن همراه)

“ایران آتش زیر خاکستر” عنوان گزارشی است که روزنامۀ صبح پاریس، لیبراسیون،  به موضوع جنبش “زن، زندگی، آزادی” در سال جدید، سال ١٤٠٢ در ایران اختصاص داده است.

لیبراسیون که این گزارش را بر اساس گفتگو با ایرانیان داخل کشور تهیه کرده، نوشته است که اعتراض ها در ایران، برغم کاهش ملموس آنها در نتیجۀ سرکوب ها، صورت های تازه‌ای به خود گرفته‌اند و ایران جدیدی که با جنبش جاری یا به تعبیر لیبراسیون با “انقلاب ژینا” در حال سربرآوردن است دورنمای سیاسی در این کشور را از اساس تغییر داده و با این جنبش جامعۀ ایران توانایی واکنش خود را در مقابل موج بیرحمانۀ خشونت دولتی علیه زنان نشان داده که تاکنون صدها کشته به جا گذاشته است. تمام افرادی که در داخل ایران لیبراسیون با آنان گفتگو کرده متفق القول‌ هستند که برغم “سرکوب وحشیانۀ” حکومت، مقاومت در سراسر ایران جاری است و شعارهای شبانه نظیر “مرگ بر دیکتاتور” متوقف نمی شود و معترضان با دیوارنویسی‌های خود وعده می‌دهند که از نو به خیابان‌ها باز خواهند گشت.

دنیا انقلاب ایران را با همه عظمت و تابناکی اش رویت کرده و به دیده احترام به این انقلاب آزادیبخش، ضد مذهبی و برابری طلبانه نگاه می کند. در وصف این انقلاب که می رود با پیروزی اش مبشر امید و روشنایی در دنیا باشد، ترانه ها خوانده شده و هزاران چهره سیاسی – هنری در وصف بزرگی و بی همتایی این انقلاب سخن ها گفته اند. شعله های انقلاب “ژینا” در بیکرانِ این کره ارض به روشنی و زیبایی قابل مشاهده است. این انقلاب آتش زیر خاکستر نیست، مارش خیابانی زنان که موهای رهای خود را پرچمی علیه پلیدی کرده اند شعله های این انقلاب است که هم اکنون با خوشحالی می بینیم و در برابر این قدرت پیش رونده انقلاب از شادی در پوست خود نمی گنجیم.

همانطور که “لیبراسیون” هم تاکید دارد، انقلاب ژینا و همه زنان و مردان در ایران، توفنده تر و سهمگین تر می آید و دمار از روزگار این جانیان تبهکار و تاریک اندیش و ضد زندگی در می آورد. این انقلاب برای پایان دادن به همه آن “برای” هایی که از زندگی طلب کرده ایم و این رژیم مافیایی با جنایتِ بی سابقه اش، آنها را از ما گرفته است، در یکی از همین روزها پیروزی اش را اعلام می کند. طلوع خورشید “زن زندگی آزادی” بر تارک جهان از هم اکنون قابل مشاهده است.

 

سردبیر این شماره نشریه ژورنال: کیوان جاوید

*سایت ژورنال را به دوستان و آشنایان خود معرفی کنید. در انتشار یادداشتهای ژورنال بکوشید journalfarsi.com

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *