محسن ابراهیمی

تاکتیک “خطر تجزیه” هم کارساز نشد! – محسن ابراهیمی

حکومت اسلامی در مقابل موج اعتراض مردم تا کنون به هر تاکتیکی دست زده با شکست مواجه شده است. نه ابزار سرکوبش توانسته است مردم را به خانه برگرداند و نه اخیرا دست به گردن شدن با شرکای جرمش یعنی اصلاح طلبان توانست آبی برای حکومت گرم کند.

بخوانید

آخوندهای “رفراندم” چی در اوج انقلاب مردم! – محسن ابراهیمی

اخیرا آخوندهایی در کردستان، که به ماموستا معروفند، بیانیه ای صادر کرده اند که در آن برای "برون رفت از وضعیت کنونی" خواستار رفراندم شده اند!

بخوانید

خودفریبی خامنه ای در پرتگاه سقوط!-محسن ابراهیمی

همه دیکتاتور ها در اوج توهمشان ساقط میشوند. همه دیکتاتورها در مقطع سرنگونی هذیان میگویند. یک نشانه پیشروی هر انقلابی علیه دیکتاتورها همین توهمات و هذیان گوییها است.

بخوانید

انقلاب “زن، زندگی، آزادی” همچنان پیشروی میکند! – محسن ابراهیمی

همه شواهد نشان میدهند که انقلاب ۱۴۰۱ با شعار مرکزی "زن، زندگی، آزادی" قصد بازایستادن ندارد. انقلاب علیرغم کشته شدن قریب ۳۵۰ نفر و زخمی شدن تعداد زیاد و دستگیری بالای ۱۵۰۰۰ نفر، انقلاب دو ماه کامل دوام آورده است.

بخوانید

ضربه خورده اید، آن هم چه ضربه جانانه ای!- محسن ابراهیمی

به دو جمله از معاون سیاسی "دفتر عقیدتی سیاسی" خامنه ای دقت کنید: "نظام از دست نرفته، اما ضربه خورده‌ایم." این اعترافی آشکار به این حقیقت است که فهمیده اند نظام اسلامیشان در سراشیبی تند سقوط به قعر نابودی قرار گرفته است.

بخوانید

اعتراف به شکست کافی نیست، تسلیم شوید! – محسن ابراهیمی

انقلاب "زن، زندگی، آزادی" بساط "عفاف و حجاب" و گشت ارشاد را عملا برچیده است و دارد برای برچیدن بساط کل حکومت اسلامی پیشروی میکند.

بخوانید

اعتصاب معلمان صف انقلاب را قدرتمندتر میکند! – محسن ابراهیمی

انقلاب بزرگ مردم ایران هر روز جبهه تازه ای را در مقابل حکومت اسلامی باز میکند. روز اول آبان معلمان در شهرهای متعددی در سراسر ایران در اعتراض به سرکوب دانش آموزان و مردم، اعتصاب و تحصن خود را شروع کردند.

بخوانید

صف قدرتمند انقلاب و صف آشفته حکومت! – محسن ابراهیمی

اتفاقات هفته گذشته نشان داد که توحش حکومت که یک جلوه اش جنایت در زندان اوین است، نتوانسته و نخواهد توانست انقلاب مردم را از ادامه باز دارد. انقلاب ادامه دارد و صف رژیم هم هر روز بیش از پیش آشفته تر میشود.

بخوانید

حکومت اسلامی در لبه پرتگاه! – محسن ابراهیمی

هر روز شرایط انقلابی، بر خلاف دوران آرام سیاسی سرشار از اتفاقات جدید و آموزشهای جدید است. در هر روز شرایط انقلابی هم در صف انقلاب و هم درصف نظامی که انقلاب قصد ویران کردنش را دارد شاهد تحولات جدیدی میشویم که به سرعت برق رخ میدهند.

بخوانید

آغاز انقلابی بزرگ!- محسن ابراهیمی

این بار نه تنها از همان آغاز، سرنگونی حکومت اسلامی موضوع چالش مردم بود، بلکه هدف سرنگونی با سرعتی خیره کننده توانست اقشار و نیروهای اجتماعی متنوعی که در نظام اسلامی به اشکال مختلف تحت ستم وتبعیض بوده اند را متحد کند و به خیابان بیاورد.

بخوانید