شهلا دانشفر

معلمان وخواست برگزاری علنی دادگاه ها! – شهلا دانشفر

معلمان از یکسو با تجمعات اعتراضی خود، بیدادگاههای حکومت برای محاکمه همکارانشان را به صحنه اعتراض خود تبدیل کرده اند، و از سوی دیگر با خواست علنی شدن دادگاههای حکومتی، قاطعانه مقابل سرکوبگریها ایستاده اند.

بخوانید

احضار کارگران فولاد اهواز – شهلا دانشفر

تهاجم روسیه به اوکراین امر تازه ای نیست. این جنگی از جنس جنگهای رژیم چنجی نظیر جنگ یوگسلاوی و جنگ خلیج و تهاجم به افغانستان و عراق است اما تنها جنگی است که میتواند بر خلاف جنگهای قبلی به همسایه کشی و افسار گسیختگی فرقه های مذهبی- قومی- اتنیکی منجر نشود.

بخوانید