مصطفی صابر

تهدید ترور و بمب‌گذاری علیه حزب – اصغر کریمی

در روزهای اخیر مزدوران رژیم از طریق تماسهای تلفنی، مینا احدی، حمید تقوایی و کیان آذر از رهبران حزب کمونیست کارگری را تهدید به قتل و استودیوی تلویزیون کانال جدید را تهدید به بمب‌گذاری کرده‌اند.

بخوانید

سپیده رشنو، آیا صدا را می شنوید؟ – مصطفی صابر

جمهوری اسلامی سپس او را دزدید. اما فورا مدیای اجتماعی پر شد از سئوال: "سپیده رشنو کجاست؟". مردم قهرمانشان را تنها نگذاشتند. سپیده و سرنوشت او همچنان در صدر اخبار باقی ماند.

بخوانید

با خفگی از ریزگرد چه باید کرد؟ – مصطفی صابر

خبر این است: "آلودگی شدید هوا در ایران روز سه‌شنبه، ۱۴ تیرماه، ادامه یافت و بار دیگر چند استان را به طور کامل تعطیل کرد." البته خبر نیست. فاجعه ای جاری است که زندگی را بویژه در ایران مورد تهدید بسیار جدی قرار داده است.

بخوانید

خدای سال ۶۰ و پایان دیکتاتور! – مصطفی صابر

خامنه ای آنقدر از گسترش اعتراضات و مبارزات مردم وحشت کرده و خود را باخته است که جز "خدای سال ۶۰" چیزی برایش باقی نمانده است. دارد تقلا میکند با توسل به "خدای سال ۶۰" مگر به لشکریان بی روحیه اش امید دهد که "امروز هم میتوانیم".

بخوانید

قربانیان مشروبات الکلی تقلبی، قاتل را میشناسیم! – مصطفی صابر

جمعه سوم تیر ماه ۱۴۰۱ معاون دانشگاه علوم پزشکی اهواز اعلام کرد که از ۸۴ نفری که بدلیل نوشیدن "الکل تقلبی" مسموم شده بودند، هفت نفر دچار عوارض بینایی شدند.

بخوانید

قانون جدید اسلحه کشی! – مصطفی صابر

مجلس شورای جمهوری اسلامی "قانون بکارگیری اسلحه توسط نیروهای مسلح در موارد ضروری" را در دستور قرار داده تا در آن تغییراتی دهد؛ از جمله اینکه "به هر مامور مسلح" اعم از لباس شخصی و غیره اجازه شلیک دهد!

بخوانید

مذاکره با قاتلان مردم موقوف! – مصطفی صابر

آمریکا، انگلیس، آلمان و فرانسه، روز سه شنبه ۷ ژوئن- ۱۷ خرداد، قطعنامه ای را به شورای حکام آژانس اتمی بردند تا جمهوری اسلامی بخاطر عدم همکاری اش با آژانس محکوم شود.

بخوانید