Daily Archives: اکتبر 5, 2022

انقلاب دختران دانش آموز – کیوان جاوید

روز سه شنبه ۱۲ مهر، ایران صحنه اعتراضات باشکوه دختران دبیرستانی بود. حجابها به هوا رفته، موها به اهتزاز درآمده و مرگ بر دیکتاتور با طنین دلنشین و شورانگیزی فضای سیاسی ایران و جهان را پُر کرده بود.

بخوانید

اخبار خیزش و اعتراضات در ایران-ادامه اعتراضات و اعلام همبستگی ها در خارج -تنظیم اخبار از تیم ژورنال

دیشب اجتماع بزرگی از زنان و مردان در بندر عباس با شعار مرگ با دیکتاتور در خیابانها شکل گرفت. دیروز سه شنبه در فرانکفورت و استانبول و هلند وفرانسه و کانادا ایرانیان مخالف جمهوری اسلامی دست به تظاهراتهای بزرگی زدند.

بخوانید

خیزش و تظاهرات ادامه دارد-اطلاعیه حزب کمونیست کارگری ایران

در بیستمین روز انقلاب مردمی امروز چهارشنبه ۱۳ مهر در تهران در ولیعصر از آغاز صبح مردم به خیابان آمدند و شعارهای "مرگ بر دیکتاتور"، و "این همه سال جنایت مرگ بر این ولایت" سردادند.

بخوانید

آغاز انقلابی بزرگ!- محسن ابراهیمی

این بار نه تنها از همان آغاز، سرنگونی حکومت اسلامی موضوع چالش مردم بود، بلکه هدف سرنگونی با سرعتی خیره کننده توانست اقشار و نیروهای اجتماعی متنوعی که در نظام اسلامی به اشکال مختلف تحت ستم وتبعیض بوده اند را متحد کند و به خیابان بیاورد.

بخوانید