Daily Archives: اکتبر 30, 2022

دستگیری توماج صالحی و موجی که به راه می اندازیم – مینا احدی

صبح امروز، یکشنبه برابر با ۸ آبان، خبردار شدیم جمهوری اسلامی توجاج را دستگیر کرده است. این خبر توسط خانواده توماج تایید شد اما نه آنطور که شبکه من و تو آن را منعکس کرده است. توجاج در حال خروج از ایران نبود بلکه از این مکان (چهارمحال بختیاری) بعنوان محل امن استفاده می کرد.

بخوانید

یک کشور، یک انقلاب، یک شعار – کیوان جاوید

مرگ بر دیکتاتور، مرگ بر خامنه ای، مرگ بر حکومت اسلامی، اینها شعارهای اصلی و محوری و روز و شب تظاهرات کنندگان در ایران است.

بخوانید

تجمعات و تظاهرات دانشجویان و مقابله با سرکوبگران- حزب کمونیست کارگری ایران

روز یکشنبه دانشجویان در دانشگاههای مختلف از همان ساعات اولیه تجمعاتشان را شروع کردند.

بخوانید